Ga naar hoofdinhoud

Nationaal

Sportakkoord

Het ontstaan van het nationaal sportakkoord
Het landelijke sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor alle bewoners in iedere gemeente. Via het lokale sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen/ willen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Van de lokale sportakkoorden wordt een actieplan gemaakt. Iedere vereniging, school, zorg of welzijnsorganisatie kan op elk moment instappen en meedoen.

Inhoud sportakkoord Dijk en Waard

Met het lokaal sportakkoord wil de gemeente Dijk en Waard kracht, kennis en ervaring bundelen om sport en bewegen nog beter te faciliteren voor de inwoners van gemeente.

Doel sportakkoord Dijk en Waard

Dat iedereen in Dijk en Waard een leven lang kan sporten en bewegen. Door het ondertekenen ervan spreken de deelnemende organisaties de intentie uit om zich de komende periode (2020-2022) in te spannen, ieder voor zich en gezamenlijk. Dit om de inwoners van gemeente fit, vitaal en gezond te houden.