Skip to content

Huidige initiatieven & resultaten

Hieronder staan alle initiatieven en behaalde resultaten van de aflopen tijd. Ze staan onder verdeeld in de verschillende ambities uit het sportakkoord Dijk en Waard.

Hieronder staan alle projecten die gekoppeld zijn aan het preventieakkoord Dijk en Waard dat is aangevraagd in 2024 en uitgevoerd wordt in 2024. Onder het preventieakkoord hangen 4 grote thema’s.

Thema: Een rookvrije generatie

Thema: Minder overgewicht

Thema: Minder overmatig alcoholgebruik

Thema: Nu smeren voor later

Hieronder staan alle projecten die gekoppeld zijn aan het preventieakkoord Dijk en Waard dat is aangevraagd in 2022 en uitgevoerd wordt in 2023. Onder het preventieakkoord hangen 4 thema’s. De projecten die zijn goedgekeurd vallen onder deze thema’s. Meer informatie kun je vinden als je op het goedgekeurde project klikt. Beeldmateriaal is te zien onder preventieakkoord 2022-2023 in beeld.

Thema: Een rookvrije generatie

Stoptober door GGD Hollands Noorden en Brijder Jeugd (3)

Thema: Minder overgewicht

Leefstijltraject door Fysiotherapie Sint Pancras / LeefSmakelijk / MF ParaMed (1)

Primaire gezondheid door Pilates studio To Flow / Studio RE-NEW (8)

Alle organisaties in Dijk en Waard een gratis fietsplan door New Mobility Lease (11)

Supermarkt tour door diëtist  Eet ID Diëtistengroep (15)

Alle generaties gezond in een bepaalde wijk Ann Taveirne/ Pondous / Stichting Igeya / Centrum voor Ergotherapie (16)

Gezond eten door TAS (17)

Thema: Minder overmatig alcoholgebruik

Ikpas/Dry January  GGD Hollands Noorden en Brijder Jeugd (4)

Thema: Nu smeren voor later

Preventiehuidkanker 18

Projecten passend bij meerdere thema’s

Vitaliteitsplein Actief Sport & Events / Heerhugowaard Sport (2)

Thema: Een rookvrije generatie

 

Thema: Minder overgewicht

 

Thema: Minder overmatig alcoholgebruik

 

Thema: Nu smeren voor later

 

Projecten passend bij meerdere thema’s

Thema: Inclusie en diversiteit

Onderwerp Financiële toegankelijkheid vergroten:
Onderwerp Effectieve begeleiding en toeleiding:

Thema: Vitale Sportaanbieders

Onderwerp Kwaliteit kader in sport verhogen
Onderwerp Effectieve clubondersteuning

Thema: Vaardig in bewegen

Onderwerp Motorische ontwikkeling en veelzijdige beweging (bij kinderen)
Onderwerp Verhogen sportdeelname en verlagen sportuitval (bij jongeren)

Thema: Ruimte voor sport en bewegen

Onderwerp Betere toegankelijkheid
Onderwerp Efficiënter gebruik van de sportinfrastructuur

Thema: Strategisch kader topsport

Onderwerp Breder pallet aan topsportprestaties
Onderwerp Het fundament van topsport op orde
Onderwerp Meer mensen worden bereikt met de waarden van topsport

Thema: Inclusie en diversiteit

Onderwerp Financiële toegankelijkheid vergroten:

Onderwerp Effectieve begeleiding en toeleiding:

Een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Dijk en Waard (Vitaliteitsplein) door Actief Sport & Events en Heerhugowaard Sport

Thema: Vitale Sportaanbieders

Onderwerp Kwaliteit kader in sport verhogen

Onderwerp Effectieve clubondersteuning

V.V. Hugo Boys jeugdopleiding

Aanvraag bijdrage opleiding jeugdscheidsrechters door SV Vrone

8 jeugdleden Herons geslaagd voor TC1

ALVeest, ledenvergadering in een nieuwe jas door HV Lacom

ledenwerving jeugd en volwassenen door TV Tulp

Thema: Vaardig in bewegen

Onderwerp Motorische ontwikkeling en veelzijdige beweging (bij kinderen)

Kennis maken met Jumpsquare door Kim (stagiair Heerhugowaard Sport) ism Jumpsquare

Onderwerp Verhogen sportdeelname en verlagen sportuitval (bij jongeren)

Het water op met de leerlingen van JA , door supschool cup of sup

Zelfverdediging voor meiden door Funakoshi

Familiedag bij SVW’27 door SVW

Schoolhandbaltoernooi 2023 door KSV, Tornado en Hugogirls

Thema: Ruimte voor sport en bewegen

Onderwerp Betere toegankelijkheid

Onderwerp Efficiënter gebruik van de sportinfrastructuur

Thema: Strategisch kader topsport

Onderwerp Breder pallet aan topsportprestaties

Onderwerp Het fundament van topsport op orde

Onderwerp Meer mensen worden bereikt met de waarden van topsport

In de maand november heeft het netwerk gebruik kunnen maken van de actiemaand.
Vanuit het Sportakkoord was er de mogelijkheid een geldbedrag te krijgen om de vrijwilligers van de organisatie / vereniging in het zonnetje te zetten. Zie hieronder de fotocollages van de organisaties/ verenigingen.
16.3 fotocollage

Hieronder per thema de resultaten van 2020-2022

Vitale verenigingen en open sociale netwerken:

Goede voorzieningen en een beweegvriendelijke omgeving

Grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van sport en beweegaanbod

Een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Langedijk en Heerhugowaard

Drempels weg voor iedereen die wil sporten en bewegen

De gemeente heeft voor de bewoners meerdere mogelijkheden als het gaat om financiële ondersteuning. Zo is er de MeedoenPas en het Jeugdfonds sport en cultuur. Op deze manier kunnen bewoners met een kleiner budget toch gebruik maken van het beweegaanbod. We hebben in de gemeente meerdere professionals die hierbij kunnen ondersteunen. Meer weten over de mogelijkheden neem contact op met het sportloket.

We zijn erg blij met de promotie die onze sportaanbieders doen voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Zo hopen we dat er meer ouders en verzorgers weet hebben van het fonds en er ook gebruik van gaan maken.
Zie hier enkele sportaanbieders die de promotie van het Jeugdfonds op hun website hebben staan
TC Sint PancrasSV DTSDVV Langedijk

Bekijk hier de besluitenlijst initiatieven Sportakkoord van Heerhugowaard periode 2020-2021 vanaf 2022 zijn de acties en initiatieven onderverdeeld onder de hierboven genoemde thema’s.

Besluitenlijst initiatieven sportakkoord Heerhugowaard 2021
Activiteitenlijst Sportakkoord Heerhugowaard 2020

In de maand november heeft het netwerk gebruik kunnen maken van de actiemaand.
Vanuit het Sportakkoord was er de mogelijkheid een geldbedrag te krijgen om de vrijwilligers van de organisatie / vereniging in het zonnetje te zetten. Zie hieronder de fotocollages van de organisaties/ verenigingen.
28. fotocollage jeugddag

Zie hier het overzicht van de kosten van de aanvragen 2023
Financieel overzicht Sportakkoord 2.0 Dijk en Waard 2023

Zie hier het overzicht van de kosten van de aanvragen 2022
Financieel overzicht  Sportakkoord Langedijk en Heerhugowaard 2022

Zie hier het overzicht van de kosten van de aanvragen 2021
Financieel overzicht Sportakkoord Langedijk en Heerhugowaard 2021