skip to Main Content

Huidige initiatieven & resultaten

Hieronder staan alle initiatieven en behaalde resultaten van de aflopen tijd. Ze staan onder verdeeld in de verschillende ambities uit het lokaal sportakkoord van Langedijk.

1.0 Vitale verenigingen en open sociale netwerken Samenwerking netwerkleden voor vergroten doelgroepen

Ouderen
1. Fysiotherapie praktijk MF-Paramed, voetbal vereniging LSVV, Diëtiste Leefsmakelijk, Loopschool together en Langedijk Actief hebben de handen ineen geslagen om het Walking sports uit te rollen in Langedijk.
Vrijdag 8 oktober was de kick-off. Lees hier de verantwoording walking football
2. Vrone Handbal is bezig met de Walking handbal variant in samenwerking met de Diëtiste Leefsmakelijk. Helaas liep kon Vrone geen trainer vinden voor de uitvoer en is daardoor nog geen start gemaakt.
3. T.C. Sint Pancras en Langedijk Actief hebben ook gesproken over het walking sports concept voor de tennis, hier gaat ook in 2022 verder invulling aangegeven worden
4. Bij zowel Volleybal vereniging Relay als handbal vereniging Lacom is het balletje ook op gegooid om over een walking sport na te denken. Daar is positief op gereageerd.

Jongeren
1.We zijn met de middelbare scholen in gesprek over het cultuur en sportaanbod in de gemeente. Wat is er voor de jongeren te doen? De cultuur verbinding Jasmijn heeft eind 2020 onderzoek gedaan onder de jongeren. Daar is een mooie lijst aan wensen uit gekomen. De sportmakelaar, de buurtsportcoach en de cultuur verbinder gaan dit oppakken met de jongeren.
2. Meerde organisatie zoals Wonen Plus Welzijn en Langedijk Actief, zijn voornemend elke schoolvakantie een tiener event te organiseren, in samenwerking met de jongeren. Het aanbod wordt bijgehouden op de uitagenda voor jongeren en op Actief Sport & Events, evenementen. Er is ook contact met de jeugd en jongeren raad gelegd om zo de betrokkenheid van de doelgroep zo groot mogelijk te hebben en aanbod neer te zetten waar de jongeren behoefte aan hebben.

Zorg en Welzijn
In de maanden februari tot juni 2021 heeft de sportmakelaar samen met haar stagiaire Esmee gesprekken gevoerd met meerdere zorg en welzijnspartners. We merkten dat de zorg te weinig was aangehaakt bij het sportakkoord. Er hebben individuele gesprekken plaats gevonden en er zijn twee bijeenkomst geweest waarin we de partners in contact hebben gebracht met elkaar. Zie hier het Actieplan als resultaat.

Verenigingen
In de maand mei 2021 is er onder alle Langedijke sportverenigingen een vitaliteitsonderzoek gedaan. 15 van de 22 verschillende sportverenigingen hebben deelgenomen aan het onderzoek. De samenvatting van het onderzoek lees je hier

Cursussen en workshops
Handbalvereniging Lacom investeert in trainers. Enthousiaste ouders die op dit moment training geven aan  jeugdhandballers gaan een cursus volgen. Doel van deze cursus is verbreding van hun kennis en het geven van meer structuur aan hun trainingen. Deze cursus wordt aangeboden via het NHV ( https://www.handbal.nl/trainerbreedtesport/ )

Kennisdeling en ondersteuning

Services 2020/ 2021

  • Sociale veiligheid
  • Gezonde sportomgeving
  • Financieel gezond de crisis door 2.0
  • Beetje opvoeder
  • Vier inzichten voor de verenigingsscheidsrechter
  • Vier inzichten in trainerschap
  • Kansen voor de 50+ sport

2.0 Goede voorzieningen en een beweegvriendelijke omgeving
Bewegen in de Openbare ruimte

Sportcentrum Aerofit, Loopschool Together, Kinderpraktijk IRIS en Huub (jonge buurt-bewoner) en Langedijk Actief vormen de werkgroep voor buiten bewegen. De werkgroep wil graag een beweegtuin en meerdere wandel-enlooproutes gaan realiseren in Langedijk. Bekijk hier het Projectplan Beweegtuin en Beweegroutes Langedijk om te zien hoe het er nu voorstaat. Zie het promotie filmpje voor een sfeer impressie.

3.0 Grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van sport- en beweegaanbod
Profileren van de vereniging /organisatie

Zie hier de resultaten van het aanbod 2020 en 2021

We zijn voornemens om dit jaar voor de ouderen een beweeg test/ fit-test-dag te organiseren. Waarbij de ouderen hun vitaliteit kunnen laten meten en vervolgens kennis kunnen maken met het beweegaanbod in hun buurt. We willen dan ook de verenigingen en organisatie vragen aan te haken bij deze dag. Wil je mee doen? Stuur dan een mail naar het info@sportakkoorddijkenwaard.nl.

2022
ZPC de Reuring en Aquawaard hebben beide een aanvraag gedaan voor een financiële ondersteuning voor een beachwaterpolo veld. Zij hebben de handen in een geslagen en gaan de komende maanden meerdere Beach-water-polo evenementen organiseren in Dijk en Waard. Zie hier het artikel van de promotie.

CSV BOL heeft op hemelvaart dag de Broeker Cup georganiseerd. Meer dan 300 inwoners hebben mee gedaan aan het volleybal en voetbal toernooi. De dag stond in het teken van verbinding met de leden en bewoners uit de buurt.

4.0 Een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Dijk en Waard

Sportieve pauzesport
Het beweeg aanbod voor de jongste jeugd is wat aan de schaarse kant. In gesprekken die de sportmakelaar had met de jeugdcommissie van TC Sint Pancras kwam het concept sportieve schoolpauze en fit en fun lessen naar voren. In samenwerking met tennisuniversity heeft TC sint Pancras een aanbod neergezet voor kinderen van 2-5 jaar. In het najaar gaat er ook gestart worden met het aanbod op school “sportieve schoolpauze” om zo kinderen enthousiast te maken voor tennis. Klik hier voor meer informatie.

Beweegkuur-LEEV
Esdégé-Reigersdaal gaat een pilot starten met de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) op locatie Bosgroet. Meer weten of de GLI kijk dan op Loket gezondleven. Voor het stukje bewegen heeft Esdégé-Reigersdaal de samenwerking gezocht met het sportloket.
Uit de kennismaking is gekomen dat aansluiten bij het regulier aanbod het einddoel moet zijn. Verschillende sporten hebben de revue gepasseerd. Gekozen is om met de jeu de boules vereniging Les Mille Îles om tafel te gaan en te kijken of hier de kick-off en een activiteit te organiseren zijn. Langedijker Pétanque Club “Les Mille Îles stond gelijk open voor een gesprek en met elkaar hebben ze een aanbod neergezet voor de doelgroep. De bewoners gaan 13 weken lang de sport ervaren met het idee dat de bewoners enthousiast raken en vervolgens blijven jeu de boules. Woensdag 29 september was de kick-off.
Hier lees je de verantwoording en een mooi artikel van de succesvolle samenwerking.

Gymfeest Langedijk
Speciaal voor de kinderen van 1,5-4 jaar is er een gymfeest aanbod.  Tijdens deze lessen hebben de kinderen de mogelijkheid om veel te bewegen, en op hun eigen niveau. Onder leiding van twee ervaren vakleerkrachten bewegingsonderwijs, komen iedere les verschillende bewegingsvormen en sporten aan bod. Essentiële vaardigheden worden aangeleerd in een leuke en enthousiaste omgeving. Er is veel ruimte om op eigen tempo en niveau op ontdekking te gaan. Op jonge leeftijd leren gymmen draagt bij aan een leven lang bewegen! Meer weten? Bekijk de website Gymfeest Langedijk en zie hier een artikel  in het Noordhollands Dagblad.

Fitte kids in Langedijk
Sportcentrum Aerofit biedt een speciaal beweegaanbod aan voor jongeren van Langedijk. Met dit beweegaanbod richten ze zich op het stapsgewijs verbeteren van een gezond leefpatroon met bewegen als primaire activiteit voor de jeugd. Sportcentrum Aerofit wilt met dit aanbod de jeugd de professionele begeleiding bieden die zorgt voor een succeservaring en helpt om de jeugd zich fit te laten voelen. in september zijn er vijf kinderen van start gegaan. zie hier de verantwoording fitte kids

Jasmijn van Vliet heeft onderzoek gedaan onder de jongeren, resultaten van dit onderzoek leest u hier. Met de uitkomsten van het onderzoek zijn de buurtsportcoach van Langedijk, de cultuur verbinder, jongerenwerkers en derden aan de slag gegaan. Inmiddels is er ook een jongeren Alliantie opgezet. Zie hier ook het promotie filmpje over de jongeren Alliantie.

5.0 Drempels weg voor iedereen die wil sporten en bewegen

De gemeente heeft voor de bewoners meerdere mogelijkheden als het gaat om financiële ondersteuning. Zo is er de MeedoenPas en het Jeugdfonds sport en cultuur. Op deze manier kunnen bewoners met een kleiner budget toch gebruik maken van het beweegaanbod. We hebben in de gemeente meerdere professionals die hierbij kunnen ondersteunen. Meer weten over de mogelijkheden neem contact op met het sportloket.

We zijn erg blij met de promotie die onze sportaanbieders doen voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Zo hopen we dat er meer ouders en verzorgers weet hebben van het fonds en er ook gebruik van gaan maken.
Zie hier enkele sportaanbieders die de promotie van het Jeugdfonds op hun website hebben staan
TC Sint PancrasSV DTS,

Overzicht van de kosten ingediende aanvragen 2021.

Financieel overzicht werkbudget 2021