Ga naar hoofdinhoud

Huidige initiatieven & resultaten

Hieronder staan alle initiatieven en behaalde resultaten van de aflopen tijd. Ze staan onder verdeeld in de verschillende ambities uit het sportakkoord Dijk en Waard.

In de maand november heeft het netwerk gebruik kunnen maken van de actiemaand.
Vanuit het Sportakkoord was er de mogelijkheid een geldbedrag te krijgen om de vrijwilligers van de organisatie / vereniging in het zonnetje te zetten. Zie hieronder de fotocollages van de organisaties/ verenigingen.

1.0 Vitale verenigingen en open sociale netwerken

  • Het G-team van KSV heeft meegedaan aan de Special Olympics. Zij hebben de bronzen plak gewonnen. Zij hebben een fantastisch weekend beleefd. Lees hier de terugblik!
  • In juni waren er twee bijeenkomsten Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) een groep enthousiaste vrijwilligers hebben het reanimeren geoefend en klein letsel behandeld. Lees hier het verslag.
  • Zie hier de resultaten van 2021

2.0 Goede voorzieningen en een beweegvriendelijke omgeving
Bewegen in de Openbare ruimte

Jeu de Boules, Pétanque en Les Mille Îles heeft een financiële ondersteuning kregen voor de aanschaf van zonnepanalen. Een nuttige investering zodat de kosten voor de vereniging betaalbaar blijven.

 

Sportcentrum Aerofit, Loopschool Together, Kinderpraktijk IRIS en Huub (jonge buurt-bewoner) en Langedijk Actief vormen de werkgroep voor buiten bewegen. De werkgroep wil graag een beweegtuin en meerdere wandel-enlooproutes gaan realiseren in Langedijk. Bekijk hier het Projectplan Beweegtuin en Beweegroutes Langedijk om te zien hoe het er nu voorstaat. Zie het promotie filmpje voor een sfeer impressie.

3.0 Grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van sport- en beweegaanbod
Profileren van de vereniging /organisatie

Zie hier de resultaten van het aanbod 2020 en 2021

  • ZPC de Reuring en Aquawaard hebben beide een aanvraag gedaan voor een financiële ondersteuning voor een beachwaterpolo veld. Zij hebben de handen in een geslagen en gaan de komende maanden meerdere Beach-water-polo evenementen organiseren in Dijk en Waard. Zie hier het artikel van de promotie.
  • CSV BOL heeft op 26 mei de eerste Broekercup georganiseerd. Een toernooi voor eigen leden en buurtbewoners. Tijdens de Broekercup konden teams voetballen en volleyballen. 38 vrijwilligers waren actief, er deden 360 deelnemers mee en tussen de 750 en 850 bezoekers. Een zeer geslaagde eerste editie. Zie hier de sfeer beelden van het evenement.

4.0 Een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Dijk en Waard

Sportieve pauzesport
Het beweeg aanbod voor de jongste jeugd is wat aan de schaarse kant. In gesprekken die de sportmakelaar had met de jeugdcommissie van TC Sint Pancras kwam het concept sportieve schoolpauze en fit en fun lessen naar voren. In samenwerking met tennisuniversity heeft TC sint Pancras een aanbod neergezet voor kinderen van 2-5 jaar. Klik hier voor meer informatie en lees hier ook meer over de status.

Beweegkuur-LEEV
Esdégé-Reigersdaal gaat een pilot starten met de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) op locatie Bosgroet. Meer weten of de GLI kijk dan op Loket gezondleven. Voor het stukje bewegen heeft Esdégé-Reigersdaal de samenwerking gezocht met het sportloket.
Uit de kennismaking is gekomen dat aansluiten bij het regulier aanbod het einddoel moet zijn. Verschillende sporten hebben de revue gepasseerd. Gekozen is om met de jeu de boules vereniging Les Mille Îles om tafel te gaan en te kijken of hier de kick-off en een activiteit te organiseren zijn. Langedijker Pétanque Club “Les Mille Îles stond gelijk open voor een gesprek en met elkaar hebben ze een aanbod neergezet voor de doelgroep. De bewoners gaan 13 weken lang de sport ervaren met het idee dat de bewoners enthousiast raken en vervolgens blijven jeu de boules. Woensdag 29 september was de kick-off.
Hier lees je de verantwoording en een mooi artikel van de succesvolle samenwerking.

Gymfeest Langedijk
Speciaal voor de kinderen van 1,5-4 jaar is er een gymfeest aanbod.  Tijdens deze lessen hebben de kinderen de mogelijkheid om veel te bewegen, en op hun eigen niveau. Onder leiding van twee ervaren vakleerkrachten bewegingsonderwijs, komen iedere les verschillende bewegingsvormen en sporten aan bod. Essentiële vaardigheden worden aangeleerd in een leuke en enthousiaste omgeving. Er is veel ruimte om op eigen tempo en niveau op ontdekking te gaan. Op jonge leeftijd leren gymmen draagt bij aan een leven lang bewegen! Meer weten? Bekijk de website Gymfeest Langedijk en zie hier een artikel  in het Noordhollands Dagblad.

Fitte kids in Langedijk
Sportcentrum Aerofit biedt een speciaal beweegaanbod aan voor jongeren van Langedijk. Met dit beweegaanbod richten ze zich op het stapsgewijs verbeteren van een gezond leefpatroon met bewegen als primaire activiteit voor de jeugd. Sportcentrum Aerofit wilt met dit aanbod de jeugd de professionele begeleiding bieden die zorgt voor een succeservaring en helpt om de jeugd zich fit te laten voelen. in september zijn er vijf kinderen van start gegaan. zie hier de verantwoording fitte kids

Jasmijn van Vliet heeft onderzoek gedaan onder de jongeren, resultaten van dit onderzoek leest u hier. Met de uitkomsten van het onderzoek zijn de buurtsportcoach van Langedijk, de cultuur verbinder, jongerenwerkers en derden aan de slag gegaan. Inmiddels is er ook een jongeren Alliantie opgezet. Zie hier ook het promotie filmpje over de jongeren Alliantie.

5.0 Drempels weg voor iedereen die wil sporten en bewegen

De gemeente heeft voor de bewoners meerdere mogelijkheden als het gaat om financiële ondersteuning. Zo is er de MeedoenPas en het Jeugdfonds sport en cultuur. Op deze manier kunnen bewoners met een kleiner budget toch gebruik maken van het beweegaanbod. We hebben in de gemeente meerdere professionals die hierbij kunnen ondersteunen. Meer weten over de mogelijkheden neem contact op met het sportloket.

We zijn erg blij met de promotie die onze sportaanbieders doen voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Zo hopen we dat er meer ouders en verzorgers weet hebben van het fonds en er ook gebruik van gaan maken.
Zie hier enkele sportaanbieders die de promotie van het Jeugdfonds op hun website hebben staan
TC Sint PancrasSV DTS,

Zie hier het overzicht van de kosten van de aanvragen 2022
Financieel overzicht 2022

Zie hier het overzicht van de kosten van de aanvragen 2021
Financieel overzicht 2021

Bekijk hier de besluitenlijst initiatieven Sportakkoord van Heerhugowaard. Periode 2020-2021

Besluitenlijst initiatieven sportakkoord 2021
Activiteitenlijst Sportakkoord 2020