Ga naar hoofdinhoud

Hieronder staan alle projecten die gekoppeld zijn aan het preventieakkoord Dijk en Waard.
Een aantal projecten zijn eind vorig jaar door de formateur en de gemeente goedgekeurd en een aantal projecten zijn Q1 dit jaar goedgekeurd door de stuurgroep. Zodra er projecten afgerond zijn worden de resultaten hieronder gedeeld.

Goedgekeurde projecten in 2023                                                                                                             Goedgekeurde projecten in 2022
1.Gratis Fietsplan                                                                                                                                         1. Leefstijl traject
2.Preventiehuidkanker                                                                                                                               2. Vitaliteitsmarkt
3.Supermarkt tour door diëtiste                                                                                                               3. Primaire Preventie
4.IkPas/Dry January                                                                                                                                   4. Stopober
5.Alle generaties gezond in een bepaalde wijk
6.Gezond eten
7.Cluster project (Health Lake, Health podium, dijk en waard met plezier)

Project 4. Stopober      GGD Hollands Noorden / Brijder Jeugd
We willen dat de keuze om alcohol te drinken een meer bewuste keuze is, waarbij de inwoners van Dijk en Waard weten wat de gezondheidseffecten zijn. lkPas is een prikkelende manier om de inwoners te stimuleren zich bewust te worden van hun alcoholgebruik. Middels lkPas dragen we bij aan de bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik met als resultaat een daling van het alcoholgebruik. We zetten in op bewustwording, kennis en toegankelijkheid m.b.t. hulp en ondersteuning met specifieke aandacht voor volwassenen.

Project 1. Leefstijltraject      Fysiotherapie Sint pancras / Leefsmakelijk / MF ParaMed
Wat is het doel van het project? Het doel is om de inwoners met overgewicht van Dijk en Waard gezond en vitaal te krijgen, door ze te stimuleren tot bewegen en ze te begeleiden naar een langdurige gezonde leefstijl. Dit zal het aantal inwoners met overgewicht verminderen.

Project 11. Alle organisaties in dijk en Waard en gratis fietsplan       New mobility Lease 
Ons doel is om in 2023 minimaal 100 Dijk en Waardse organisaties een fietsplan beschikbaar te laten stellen aan hun medewerkers zodat er minder gebruik wordt gemaakt van de auto en meer gebruik wordt gemaakt van de (elektrische) fiets om afstanden te overbruggen zowel in woon-werk verkeer als in privé gebruik.
Een goeie (elektrische) fiets vergroot de actieradius die mensen kunnen afleggen zonder kosten voor de auto of brandstof te hoeven maken, zo vergroot het hun sociale kring en gaan we ook eenzaamheid tegen.

Project 15. Supermarkt- tour door diëtiste             Eet ID Diëtistengroep
Het doel van deze supermarkt-tour is dat deelnemers handvatten krijgen om stapsgewijs gezonder te gaan eten, volgens hun eigen voorkeuren en in hun eigen tempo. Het gaat om kleine, concrete en haalbare verbeterstappen. Wanneer zij een verbeterstap een tijdje volhouden, wordt dit een nieuwe, blijvende gewoonte Door het aanbieden van een supermarkt-tour vergroten wij de productkennis van de deelnemers zodat zij gezondere keuzes gaan maken en daarmee hun gezondheidsrisico’s verlagen. In 2023 is het de bedoeling om dit project 6 x aan te bieden aan een groep van 8 tot 10
personen. De ervaring leert dat we ook gezinsleden van de deelnemers bereiken en hiermee de doelgroep met een factor 2 tot 4 verhogen.

Project 16. Alle generaties gezond in een bepaalde wijk        Ann Taveirne / Pondous / Stichting Igeya / Centrum voor Ergotherapie
Met dit project zorgen wij er o.a. voor dat ouderen fitter blijven waardoor ze langer thuis kunnen wonen, volwassenen preventief aan hun algehele gezondheid werken en kinderen starten met een gezonde leefstijl. Het einddoel is een gezonde leefstijl normaliseren in de gemeente Dijk en Waard, hierbij hebben wij de primaire focus op inwoners met een lage sociaaleconomische status. Deze focus brengt met zich mee dat wij ons initieel richten op bepaalde woonwijken in Dijk en Waard.

Project 17. Gezond eten          TAS
In De gemeente Dijk en Waard zijn al een aantal projecten waarin er aandacht geschonken wordt aan sporten en bewegen. Wij denk dat het ook belangrijk is om aandacht te besteden aan gezonde voeding in alle leeftijdscategorieën. Nu richt onze vrijwilligersorganisatie zich op de doelgroep  8 t/m 13 jaar en wij zouden graag hier meer aandacht aan besteden.
Doel: Kinderen en hun ouders bewust maken van gezonde keuzes, alternatieve ne smakelijke maaltijden.

Project 4. Ikpas/Dry January     GGD Hollands Noorden en Brijder jeugd
We willen dat de keuze om alcohol te drinken een meer bewuste keuze is, waarbij de inwoners van Dijk en Waard weten wat de gezondheidseffecten zijn. lkPas is een prikkelende manier om de inwoners te stimuleren zich bewust te worden van hun alcoholgebruik. Middels lkPas dragen we bij aan de bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik met als resultaat een daling van het alcoholgebruik. We zetten in op bewustwording, kennis en toegankelijkheid  m.b.t. hulp en ondersteuning met specifieke aandacht voor volwassenen.

Project 18. Preventiehuidkanker         Sundo
Het verlagen van het risico op verbranding van huid en daarmee huidkanker. Dit zal gedaan worden met een
aanpak in twee stappen:
• Verhogen van toegankelijkheid van zonnebrandcrème op strategische locaties
• Verspreiden van voorlichtingsmateriaal: O.a. een poster, lesmateriaal gebaseerd op de desbetreffende
leeftijdscategorie (groep 1&2 is anders dan 7&8), nieuwsbrief, what to do-infographic en social media
content
De strategische locaties zijn als volgt:
• Basisscholen
• Middelbare scholen
• Recreatiegebied Geestmerambacht & Strand van Luna

Project 2. Vitaliteitsmarkt.                          Actief Sport en Events / Heerhugowaard Sport n.v.
Actief Sport en Events en Heerhugowaard Sport en vele partners hebben de eerste editie van “Dijk & Waard Vitaal” georganiseerd in de maand april.
Met een vitaliteitsplein en vitaliteitsmarkt kwamen er veel partners samen om de inwoners van Dijk en Waard te informeren, adviseren en enthousiasmeren om vitaal te worden en te blijven.

 

Project 7. Health Lake             To Flow
Iedereen binnen Dijk en Waard kennis te laten maken met alle facetten op het gebied van welzijn,
gezondheid en ontspanning.
Er worden diverse workshops gegeven op het gebied van sport, beweging en ontspanning.
Er zullen lezingen worden gegeven over het verbeteren van de algehele gezondheid.
Er zijn stands en kramen op het festival aanwezig met informatie voor diverse coaches, therapeuten
en trainers.

Project 23. Dijk en Waard met Plezier         Evean, Anne Taveirne, Wonen+welzijn, FysioMedix, AristoZorg, Zorgwaard,
Met dit project willen wij de inactieve inwoners in beweging krijgen. Door informatievoorziening af te stemmen op de behoefte, door achter de voordeur bij de bewoners te komen, door structureel / terugkerend aanbod/ activiteiten / markten aan te bieden waar inwoners aangezet worden om in beweging te komen. Daarnaast willen we ook de professional betrekken en hun kennis en kunde up-to-date houden. Door als organisaties met elkaar samen te werken willen van en met elkaar leren. De medewerkers informeren over het aanbod wat er in dijk en waard beschikbaar is. S: inactieve bewoners aansporen om in beweging te komen.
M: vijf keer in 2023 organiseren wij een markt/ activiteit waar inwoners en professionals
geïnspireerd worden om met het thema welzijn aan de slag te gaan. Op jaar basis willen wij
minimaal 500 inwoners bereikt hebben.
A: De activiteiten / markt hebben elke keer een ander thema. Hierdoor trekken we steeds
nieuwe inactieve inwoners aan
R: Doordat we met zo’n grote projectgroep zijn en het met elkaar doen bereiken we al heel veel
mensen. En iedere professional heeft zijn netwerk + specialisatie, zo blijft het behapbaar voor
iedereen.
T: de start is in 2023, de project groep wilt het doorzetten de komende jaren.