Ga naar hoofdinhoud

Partners

Door uw naam cq de naam van uw organisatie te verbinden aan het Preventieakkoord Dijk en Waard geeft u aan zich te willen inzetten om deze ambities te bereiken. Door deze onderschrijving wordt u ‘partner’ van het Preventieakkoord Dijk en Waard.

Het onderschrijven van de ambities brengt geen directe verplichtingen met zich mee. Indien u in een later stadium deelgenoot wordt of reeds bent van een interventie of project welke deel uit maakt van het Preventieakkoord Dijk en Waard dan worden er afspraken gemaakt over de uitvoering van dat project; dat brengt wél verplichtingen met zich mee.