skip to Main Content

Kick-off bijeenkomsten

Meldt u nu aan voor een kick-off bijeenkomst!

Uw initiatief wordt nu beloond. Mis deze kans niet!

Bij het verwezenlijken van onze brede gezondheidsambitie hebben wij uw hulp nodig en belangrijker: wij maken u sterker! Tot eind 2023 wordt een extra impuls gegeven aan het streven om te komen tot een gezonde samenleving; er is hiervoor door het ministerie van VWS een uitvoeringssubsidie beschikbaar gesteld.
Ieder die actief is in het sociale domein, in de lichamelijke- of psychische gezondheidszorg, onderwijs, de sport en zij die een bijdrage kunnen leveren om voorwaarden te scheppen waardoor problemen voor onze inwoners voorkomen worden, zullen met deze bijeenkomst hun voordeel doen!

Meldt u nu aan voor een online kick-off bijeenkomst
Tijdens een kick-off bijeenkomst wordt het proces waarmee het Preventieakkoord Dijk en Waard tot stand wordt gebracht, toegelicht. Daarnaast kunnen deelnemers aan deze bijeenkomst ideeën en plannen inbrengen. Na afloop is duidelijk hoe uw organisatie de vruchten, de subsidie, van ons lokale preventieakkoord plukt.

De online kick-off bijeenkomsten vinden plaats op:
Optie 1 – Donderdag     25 augustus       14.00 – 15.30
Optie 2 – Dinsdag            30 augustus       10.00 – 11.30
Optie 3 – Donderdag      01 september   19.30 – 21.00
Optie 4 – Maandag         05 september   14.00 – 15.30

Meldt u nu aan door een e-mail te sturen naar info@preventieakkoorddijkenwaard.nl en vermeldt uw voor- en achternaam, naam van uw organisatie, telefoonnummer en e-mailadres. Geef aan welke van de vier mogelijkheden u kiest. Binnen 48 uur zal u een bevestiging ontvangen.