Ga naar hoofdinhoud

Van raadsbesluit tot waardevol preventieakkoord Dijk en Waard

De raad van de gemeente Dijk en Waard heeft op 12 juli uitgesproken dat de gemeente binnen het sociaal domein wil inzetten op preventie. Preventie vindt de raad een belangrijk onderdeel voor het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden van de inwoners. Maatregelen op het gebied van preventie leiden, zo stelt de raad, tot minder maatschappelijke problemen, minder financiële uitgavenkosten en een betere leefbaarheid. Dit overwegende heeft de raad besloten dat de subsidie voor een lokaal preventieakkoord voor het jaar 2023 tijdig moet worden aangevraagd.

Tevens stelt de raad dat het Preventieakkoord Dijk en Waard zodanig moet worden vorm gegeven dat het aansluit op diverse beleidsterreinen waaronder het sociaal domein en de sport. Gezien de gewenste verbinding met het sportdomein is de stuurgroep van het Sportakkoord Dijk en Waard bij de ontwikkeling van het Preventieakkoord Dijk en Waard betrokken. Het is mogelijk dat het lokale preventieakkoord op termijn verweven wordt met het Sportakkoord Dijk en Waard; in dat geval komt er een ‘vitaliteitsakkoord’ op tafel.

Voor vragen, ideeën en suggesties mail dan naar info@preventieakkoorddijkenwaard.nl