Ga naar hoofdinhoud

Mogelijkheden & ondersteuning

Aan het lokaal sportakkoord van Langedijk zijn verschillende services gekoppeld. Inmiddels zijn er meer dan 400 services beschikbaar voor het hele netwerk. Er kan gebruik gemaakt worden van de kennis van de sportmakelaar en buurtsportcoach voor nieuwe initiatieven en ondersteuning. Daarnaast is er een werkbudget van € 40.000 beschikbaar als het gaat om nieuwe initiatieven. Hiervan is al € 10.000 gereserveerd voor nieuwe initiatieven.

Services (opleidingsmogelijkheden)

Het services aanbod is heel breed omvat onder meer:

 • Workshops
 • Cursus
 • Trainingen
 • Webinars
 • Bijscholing

Voor meer informatie raadpleeg het sportloket.

Ondersteuning sportmakelaar en buurtsportcoach

De sportmakelaar en buurtsportcoach volgen de laatste trends en ontwikkelingen en delen deze graag met het netwerk. Zij kunnen o.a. ondersteuning bieden bij:

 • Verbindingen leggen met andere partijen
 • Opzet nieuwe initiatieven
 • Begeleiding trainers
 • Promotie
 • Advies
 • Beleidsvraagstukken
 • Gezond sportklimaat
 • en meer …

Werkbudget

Voor de komende jaren starten we met een nieuwe aanpak voor de uitvoering van het sportakkoord waarbij het netwerk geïnspireerd wordt om met nieuwe ideeën/ initiatieven te komen. Wil je gebruik maken van een gedeelte van het werkbudget, kom dan met een (nieuw) initiatief dat gelinkt is aan het lokaal sportakkoord.

Wat zijn de uitgangspunten van het sportakkoord Langedijk?
1. Sport als doel – een leven lang sporten en bewegen
1.1 Vitale verenigingen en open sociale netwerken
1.2 Goede voorzieningen en een beweegvriendelijke omgeving
1.3 Grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van de sport en het beweegaanbod

2. Sport als middel – drempels weg-
2.1 Een gezonde leefstijl voor alle bewoners
2.2 Positief opvoeden en opgroeien
2.3 Drempels weg voor iedereen die wil sporten en bewegen
2.4 Verbindingen leggen en matches maken

Hoe werkt het?

Zie je een link met het lokaal sportakkoord van Langedijk terug in jou idee/ initiatief? Doorloop dan de volgende stappen om het realiseerbaar te maken:

 • Dien je initiatief in bij het sportloket van Langedijk
 • Project naam / initiatief
 • Korte beschrijving van het initiatief
 • Beschrijf de link met het lokaal sportakkoord van Langedijk
 • Hoe wordt de voortgang en uitvoering gewaarborgd.

Algemene voorwaarden voor het initiatief

 • Je sluit je aan bij het lokaal sportakkoord van Langedijk/ of bent al aangesloten.
 • Je wordt zelf eigenaar van het initiatief. Wat inhoudt dat je het netwerk informeert over de voortgang. Dat gebeurt op deze website onder het kopje resultaten.
 • Je initiatief is vernieuwend, zorgt voor een verbreding van het aanbod en sluit aan bij de doelen/ ambities het lokaal sportakkoord van Langedijk.
 • Het succesvol maken van het initiatief is niet afhankelijk van de gevraagde bijdragen. Het moet ook slagingskans hebben zonder de gevraagde bijdragen.
 • Elk half jaar verwachten we een update in verslagvorm. Dit stuurt je naar het sportloket en zij zorgen dan dat het op de website komt en mee wordt genomen in de nieuwsbrieven.
 • Het maximale budget voor een initiatief bedraagt € 2.000.

Toekenning

Langedijk Actief beoordeelt de initiatieven en zal indien nodig ruggenspraak houden met de gemeente.

Voorbeelden van initiatieven voor het netwerk

Voor verenigingen:

 • Werving van nieuwe leden, vrijwilligers,
 • Nieuw aanbod creëren (zoals old stars project)
 • Gezonde sportkantine maken
 • Rookvrije omgeving creëren.

Voor Zorg & Welzijn:

 • Aanbod voor zorg-doelgroepen kenbaar maken & verbindingen leggen
 • Dementievriendelijke omgeving
 • Verbindingen leggen met andere doelgroepen

Voor Onderwijs:

 • Promotie Jeugdfonds, sport en Cultuur, MeedoenPas
 • Kennismakingsprogramma’s draaien tijdens de gymles
 • Beweegaanbod delen onder de ouders en kinderen
 • Gezonde school zijn
 • Voedingslessen op school

Sportaanbieders:

 • Aanbod specifieke doelgroepen, denk aan mensen met een beperking.
 • Aanbod op de scholen neerzetten / samenwerken met de scholen / ouder en kind centrum / jongerenwerkers

Initiatief indienen

Wil jij jouw initiatief indienen? Klik dan hier.