Skip to content

Wat is er mogelijk

Aan het lokaal sport- en preventieakkoord van Dijk en Waard zijn verschillende services gekoppeld. Inmiddels zijn er meer dan 400 services beschikbaar voor het hele netwerk. Er kan gebruik gemaakt worden van de kennis van de sportmakelaar en buurtsportcoach voor nieuwe initiatieven en ondersteuning. Daarnaast is er een werkbudget van € 50.000 beschikbaar als het gaat om nieuwe initiatieven. Ook is er, zoals te zien in het financieel overzicht van voorgaande jaren, nog budget over van 2022 voor nieuwe initiatieven.

Services (opleidingsmogelijkheden)

Het services aanbod is heel breed omvat onder meer:

 • Workshops
 • Cursus
 • Trainingen
 • Webinars
 • Bijscholing

Voor meer informatie mail naar het sportloket info@sportakkoorddijkenwaard.nl

Ondersteuning sportmakelaar en buurtsportcoach

De sportmakelaar en buurtsportcoach volgen de laatste trends en ontwikkelingen en delen deze graag met het netwerk. Zij kunnen o.a. ondersteuning bieden bij:

 • Verbindingen leggen met andere partijen
 • Opzet nieuwe initiatieven
 • Begeleiding trainers
 • Promotie
 • Advies
 • Beleidsvraagstukken
 • Gezond sportklimaat
 • en meer …

Werkbudget

Voor de komende jaren starten we met een nieuwe aanpak voor de uitvoering van het sport- en preventieakkoord waarbij het netwerk geïnspireerd wordt om met nieuwe ideeën/ initiatieven te komen. Wil je gebruik maken van een gedeelte van het werkbudget, kom dan met een (nieuw) initiatief dat gelinkt is aan het Lokaal Sport- en Preventieakkoord Dijk en Waard 2023.

Wat zijn de thema’s van het sportakkoord Dijk en Waard?

Thema 1: Inclusie en diversiteit 

 • financiële toegankelijkheid vergroten
 • effectieve begeleiding en toeleiding

Thema 2: Sociaal veilige sport

 • Waarborgen en bespreekbaar maken van sociaal veilige sport

Thema 3: Vitale sportaanbieders

 • Kwaliteit kader in sport verhogen
 • effectieve clubondersteuning

Thema 4: Vaardig in bewegen

 • Motorische ontwikkeling en veelzijdige beweging bij kinderen
 • Verhogen sportdeelname en verlagen sportuitval bij jongeren

Thema 5: Ruimte voor sport en bewegen

 • Betere toegankelijkheid
 • Efficiënter gebruik van de sportinfrastructuur

Thema 6: Strategisch kader topsport

 • Breder pallet aan topsportprestaties
 • Het fundament van topsport op orde
 • Meer mensen worden bereikt met de waarden van topsport

Preventie 

Hoe werkt het?

Zie je een link met het Sportakkoord 2.0 van Dijk en Waard terug in jou idee/ initiatief? Doorloop dan de volgende stappen om het realiseerbaar te maken:

 • Dien je initiatief in bij het sportloket van Dijk en Waard
 • Project naam / initiatief
 • Korte beschrijving van het initiatief
 • Beschrijf de link met het lokaal sportakkoord van Dijk en Waard
 • Hoe wordt de voortgang en uitvoering gewaarborgd.

Algemene voorwaarden voor het initiatief

 • Je sluit je aan bij het lokaal sport-en preventieakkoord van Dijk en Waard/ of bent al aangesloten.
 • Je wordt zelf eigenaar van het initiatief. Wat inhoudt dat je het netwerk informeert over de voortgang. Dat gebeurt op deze website onder het kopje resultaten.
 • Je initiatief is vernieuwend, zorgt voor een verbreding van het aanbod en sluit aan bij de doelen/ ambities het lokaal sportakkoord van Dijk en Waard.
 • Het succesvol maken van het initiatief is niet afhankelijk van de gevraagde bijdragen. Het moet ook slagingskans hebben zonder de gevraagde bijdragen.
 • Elk half jaar verwachten we een update in verslagvorm. Dit stuurt je naar het sportloket en zij zorgen dan dat het op de website komt en mee wordt genomen in de nieuwsbrieven.

Toekenning

De leden van  de stuurgroep beoordelen alle binnengekomen initiatieven.

Mogelijkheden voor initiatieven/aanvragen ondersteuning

Voor verenigingen:

 • Werving van nieuwe leden, vrijwilligers
 • VOG aanvragen voor trainers en coaches
 • Vertrouwenspersoon vaststellen
 • Nieuw aanbod creëren (zoals Old stars project)
 • Gezonde sportkantine maken
 • Rookvrije omgeving creëren.

Voor Zorg & Welzijn:

 • Aanbod voor zorg-doelgroepen kenbaar maken & verbindingen leggen
 • Dementievriendelijke omgeving
 • Verbindingen leggen met andere doelgroepen

Voor Onderwijs:

 • Promotie Jeugdfonds Sport en Cultuur, DijkenWaardPas
 • Kennismakingsprogramma’s draaien tijdens de gymles
 • Beweegaanbod delen onder de ouders en kinderen
 • Gezonde school zijn
 • Voedingslessen op school

Sportaanbieders:

 • Aanbod specifieke doelgroepen, denk aan mensen met een beperking.
 • Aanbod op de scholen neerzetten / samenwerken met de scholen / ouder en kind centrum / jongerenwerkers

Initiatief indienen

Wil jij jouw initiatief indienen? Klik dan hier.