Skip to content

Initiatief indienen

Algemene voorwaarden voor het initiatief:

· Je sluit je aan bij het lokaal Sportakkoord van Dijk en Waard / of bent al aangesloten.
· Je wordt zelf eigenaar van het initiatief. Wat inhoudt dat je het netwerk informeert over de voortgang. Dat gebeurt op deze website onder het kopje resultaten.
· Het succesvol maken van het initiatief is niet afhankelijk van de gevraagde bijdragen. Het moet ook slagingskans hebben zonder de gevraagd bijdragen.
· Elk half jaar verwachten we een update in verslagvorm. Dit stuurt je naar het sportloket en zij zorgen dan dat het op de website komt en mee wordt genomen in de nieuwsbrieven.
· Je ontvangt het bedrag altijd in twee delen als het de toekenning hoger is dan 500 euro. Bij de start de helft van het bedrag en na succesvol afronden van het initiatief de ander helft van het bedrag (of anders is afgesproken).
· Je initiatief is vernieuwend, zorgt voor een verbreding van het aanbod en sluit aan bij de doelen/ ambities het lokaal sportakkoord van Dijk en Waard.
· Eis is dat de aanvrager zèlf ook in zowel uren als euro’s investeren.
· Voor 2023 hebben de leden van de stuurgroep een budget verdeling gemaakt.  Het betreft hier de volgende items:

  1. Opleidingen
  2. Toernooien (schooltoernooien)
  3. Vrijwilligers initiatieven belonen
  4. Promotie doeleinden.
  5. Innovatieve initiatieven
    * Voor de eerste vier genoemde items is per item een budget van  € 3000,-  gereserveerd. Toegekende bedragen liggen tussen de €250,- en €500,- per item dat toegekend zal worden.

Toekenning 

Iedere 2e maandag van de maand vergaderen de leden van de stuurgroep en beoordelen dan de binnengekomen initiatieven.

Dien een initiatief in