Skip to content

Initiatief indienen

Algemene voorwaarden voor het initiatief:

· Je sluit je aan bij het lokaal Sport- en Preventieakkoord van Dijk en Waard / of bent al aangesloten.
· Je wordt zelf eigenaar van het initiatief. Wat inhoudt dat je het netwerk informeert over de voortgang. Dat gebeurt op deze website onder het kopje resultaten.
· Het succesvol maken van het initiatief is niet afhankelijk van de gevraagde bijdragen. Het moet ook slagingskans hebben zonder de gevraagd bijdragen.
· Elk half jaar verwachten we een update in verslagvorm. Dit stuurt je naar het sportloket en zij zorgen dan dat het op de website komt en mee wordt genomen in de nieuwsbrieven.
· Je ontvangt het bedrag altijd in twee delen als het de toekenning hoger is dan 500 euro. Bij de start de helft van het bedrag en na succesvol afronden van het initiatief de ander helft van het bedrag (of anders is afgesproken).
· Je initiatief is vernieuwend, zorgt voor een verbreding van het aanbod en sluit aan bij de doelen/ ambities het lokaal sport- en preventieakkoord van Dijk en Waard.
· Eis is dat de aanvrager zèlf ook in zowel uren als euro’s investeren.
· Voor 2024 leggen de leden van de stuurgroep de focus op de volgende thema’s;
1. Eenzaamheid                                                    2. Inclusie en diversiteit                           3. Ruimte voor sport en bewegen
4. Maatschappelijke waarde van Topsport    5. Verminderen van overgewicht           6. Toekomst besteding sportinfrastructuur
7. Gezonde sportkantine                                   8. Minder alcohol gebruik

Lees hier meer over de inhoud van de thema’s en welke thema’s er nog meer zijn Thema’s sport-preventieakkoord.

Toekenning

Iedere 2e maandag van de maand vergaderen de leden van de stuurgroep en beoordelen dan de binnengekomen initiatieven.

Dien een initiatief in

Adresgegevens
Vul hier de gegevens van de organisatie/ vereniging in of van de rechtspersoon.
DD dash MM dash JJJJ
Benoem hier de organisaties/ verenigingen/ stichtingen waar je mee samen gaat werken.
Aanvraag Sportakkoord
Aanvraag Preventieakkoord
Laat een duidelijke begroting van alle kosten zien. Als er geen begroting toegevoegd is, wordt de aanvraag afgekeurd.
Vul hier alle eigen gemaakte kosten/uren/inzet die gemaakt zullen worden
Max. bestandsgrootte: 256 MB.